Care este cel mai lung cuvânt din lume❓

Categorie :

Cel mai lung cuvânt din lume este numele științific IUPAC al proteinei Titin găsite în țesutul muscular al oamenilor, care are nu mai puțin de 189.819 litere.

Titinul este o proteină elastică uriașă ce acționează precum un arc molecular în cadrul sarcomerelor mușchilor scheletici, fiind responsabilă pentru proprietatea acestora de relaxare și contractibilitate.

Numele complet al acestei proteine elastice, așa cum a fost înregistrat în nomenclatorul de către International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) este:

Methionylthreonylthreonylglutaminylalanylprolylthreonylglutaminyl…phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyl…serxisoleucine.

Din motive practice, o denumire alternativă mult mai scurtă este folosită pentru această proteină esențială – și anume titin.

Titinul are o structură complexă, fiind format din peste 38.000 de aminoacizi care se îmbină pentru a forma cele 4 subunități distincte ale sale. Este astfel cea mai lungă proteină descoperită vreodată la om, dimensiunea uriașă permițându-i îndeplinirea funcției de “arcul molecular”.

spot_img