Achizitia unei locuinte presupune un consum sustinut atat de bani cat si de timp pentru a pune la dispozitia partilor implicate actele necesare pentru finalizarea tranzactiei.

Astfel primul act fara de care tranzactia nu se poate efectua este actul de dobandire a imobilului. Acesta poate fi de mai multe feluri: act de vanzare-cumparare, contract de construire, certificat de mostenitor, contract de donatie, contract de schimb, hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila intabulata.

Odata ce avem acest act trebuie sa obtinem decizia de intabulare, care nu este altceva decat inscrierea in Cartea Funciara a imobilului, pe baza careia se elibereaza Extrasul de Carte Funciara.

Actele necesare inscrierii in Cartea Funciara sunt, dupa cum urmeza:
– Cerere-tip de inscriere;
– Planul cadastral intocmit de o persoana autorizata care este avizata de catre Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie, atribuind si un numar cadastral;
– Actul de dobandire al imobilului;
– Certificatul fiscal;
– Dovada platii tarifului de inscriere.

Certificatul fiscal este documentul care atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi. Acesta este eliberat de catre Administratiile Financiare – Directia Taxe si Impozite in 48 ore de la depunerea cererii de eliberare si este valabil 30 de zile.

Certificatul de performanta energetica se elaboreaza si se elibereaza de catre un auditor energetic pentru cladiri autorizat, la solicitarea proprietarului sau administratorului cladirii. Proprietarul sau administratorul unui bun imobiliar va fi obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator anterior perfectarii contractului, o copie a certificatului energetic, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a imobilului. La incheierea tranzactiei, certificatul energetic trebuie predat in original noului proprietar.

Certificatul de performanta energetica al unui imobil cuprinde informatii privind consumul de energie al acestuia si eficienta energetica a imobilului respectiv. Performanta energetica se exprima prin incadrarea intr-una dintre cele sapte clase, unde clasa A reprezinta un imobil caracterizat printr-un consum de energie la cel mai scazut nivel, pana la clasa G care descrie un consum semnificativ ridicat si o eficienta energetica redusa.

Adeverinta-tip Asociatia de Proprietari conform careia datoriile sunt platite la zi.

La actele deja mentionate se adauga actele de identitate (buletin, pasaport, permis de conducere, dupa caz) si certificatul de casatorie, din nou, dupa caz.

Vezi si…